Image by 🇸🇮 Janko Ferlič

sommerens
beste
opplevelse

Vi elsker å være på tur med barn! Deres nysgjerrighet og evne til å bruke fantasien i møte med naturen er magisk! 

ny lærdom
med høy kosefaktor

Vi er opptatt av at barna skal få mestre og prøve seg på de ulike oppgavene vi går igjennom i løpet av uka. Alle som ønsker får delta i spikking, bålfyring, vedsanking, klatring i trær og så videre. De vil få klare retningslinjer og være under oppsyn hele tiden.