logo.png

Vilkår og betingelser

Betalingsbetingelser

 • Betaling gjøres med kort gjennom vårt bookingsystem eller ved oppmøte.

 • Ved betalinger via vipps ved oppmøte, skal kvittering fremvises. Du kan godt ta en skjermkopi.

 • Faktura etter avtale

 • Vi aksepterer nesten alle typer debet og kreditkort

Generelle betingelser

 • Kvik Guiding tar forbehold om endringer eller kansellering av arrangement grunnet værforhold eller andre uforutsette utfordringer.

 • Turen kan bli kansellert eller flyttet dersom vi ikke har nok gjester til å gjennomføre aktiviteten.

 • Om turen blir kansellert av Kvik Guiding vil eventuelle forhåndsbetalte beløp bli refundert.

Avbestilling / Endring

 • Avbestilling er kostnadsfritt om det skjer senest 7 døgn før arrangementet.

 • Ved total avbestilling 1-2 døgn før arrangementet fakturerer vi 50% av bestillingens totale verdi.

 • Ved total avbestilling mindre enn 24 timer før arrangementet eller manglende oppmøte fakturerer vi 100% av bestillingens totale verdi.

 • Mindre justeringer i antall deltakere kan gjøres inntil 24 timer før arrangement.

 • Hvis du ikke møter opp til avtalt tid og sted på tur du har bestilt gis ingen refusjon. Dette gjelder også hvis du møter opp for sent, uten å ha gitt beskjed (og fått aksept fra oss for forsinkelsen).

Risiko / ansvar

 • Du plikter å gjøre deg kjent med våre betingelser, beskrivelsene til den enkelte tur og arrangement.

 • Du plikter å forsikre deg om at du har forutsetninger for deltakelse på våre turer. Alle deltakere må informere oss om helsemessige forhold, sykdommer eller plager som kan ha betydning for egen og andres sikkerhet på turen.

 • Det er vi som har ansvaret for sikkerheten på våre turer. For at vi skal kunne ivareta sikkerheten på turer i vår regi forplikter du deg til å følge alle anvisninger gitt av oss og/eller guide og turleder.